Pokyny pre súťažiacich

Pokyny pre súťažiacich v celoštátnom kole Biblickej olympiády 2022/2023

Kategória 1 - ZŠ

 • Celoštátne kolo BO prebehne prezenčne v Šaštíne v utorok 23.5.2023
 • Nástup na súťaž je deň vopred, t. j. v pondelok 22.5.2023 do 13,00 hod.

Kategória 2 - SŠ

 • Celoštátne kolo BO prebehne prezenčne v Šaštíne v stredu 24.5.2023
 • Nástup na súťaž je deň vopred, t. j. v utorok 23.5.2023 do 13,00 hod.

Registrácia pozostáva z dvoch krokov:

Pokyny k vyhotoveniu a zasielaniu scénky pre obe kategórie

 • Úlohou súťažného družstva je pripraviť súvisle natočenú scénku v trvaní 2 až 2,5 minúty (bez strihu a efektov).
 • Scénku je potrebné nahrať na youtube pod názvom v tvare: Diecéza_kategória_súradnice vášho videa (zo SP)
 • Link na video treba zaslať na adresu: biblickaolympiada2021@gmail.com najneskôr 15. 05. 2023 do 10:00 h.
 • Pozrite si postup: Ako nahrám video na youtube
 • Zo strany učiteľa je možná pomoc pri príprave scénky a bezprostredne pred vyhotovením videozáznamu.
 • Hudobné, zvukové sprevádzanie nesmie obsahovať hovorené slovo, pretože by to nahrádzalo v scénke ďalšiu osobu – čo by dané družstvo zvýhodnilo.
 • Vo videozázname nesmú byť použité digitálne efekty ani iné dodatočné efekty (vrátane strihov).

Kritéria hodnotenia scénky - pre učiteľov

Veľa zdaru, tešíme sa na vás v Šaštíne!
KPKC, n.o.
Začať súťažiť