Pokyny pre súťažiacich

 • V online súťažnom krajskom kole BiO sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorí sa v okresnom kole umiestnili na prvých dvoch miestach (tzn. max. dvaja žiaci za okres), ktorých škola do súťaže zaregistrovala po odoslaní prihlášok organizátorovi KK.
 • Pri registrácii je vygenerovaný kód, ktorý musí súťažiaci na začiatku samotnej súťaže zadať do políčka na www.onlineolympiady.sk.
 • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie (najlepšie PC alebo notebook) so stabilným pripojením na internet.
 • Všetci súťažiaci budú riešiť test v slovenskom jazyku. Pre maďarsky hovoriacich bude k dispozícii pomôcka maďarského prekladu, ktorá sa im zobrazí po kliknutí na nápovedu. Nápoveda pre maďarsky hovoriacich žiakov
 • Test bude sprístupnený dňa 19. 3. 2021 v čase od 8:15 do 8:30. V tomto čase sa môže zaregistrovaný súťažiaci prihlásiť svojím kódom a začať súťažiť.
 • Čas na vypracovanie testu bude maximálne 35 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 9:05.
 • Test bude obsahovať úlohy rôzneho druhu - úlohy s výberom odpovede (môžu mať jednu alebo viacero správnych odpovedí), úlohy na spájanie spravných odpovedí, prípadne na usporiadanie odpovedí do správneho poradia.
 • Za správnu odpoveď získajú žiaci 1- 4 body (v závislosti od náročnosti úlohy); za nesprávnu odpoveď 0 bodov.
 • Súťažiaci počas samotnej súťaže nemajú dovolené používať žiadne pomôcky, nesmú komunikovať s druhými osobami, používať mobilný telefón ani iné elektronické zariadenia s možnosťou pripojenia na internet okrem zariadenia, z ktorého žiak súťaží a stránky, na ktorej prebieha súťaž.
 • Po zodpovedaní všetkých otázok, stlačte červené tlačidlo hotovo.
 • Ak sa vám náhodou počas testu vypne počítač alebo sa vybije tablet, môžete test spustiť znova cez www.onlineolympiady.sk. Zadajte znova váš kód. Ak znova spustíte test na rovnakom počítači, systém vám ponúkne návrat k vašim odpovediam. Ak spustíte test znova na inom počítači (pre takýto prípad je dobré mať k dispozícii aj iné zariadenie), systém vám tiež ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím vášho počítača (zariadenia).
 • Ak náhodou uplynie stanovený čas na vypracovanie testu – a zabudli ste stlačiť tlačidlo “hotovo”, systém odošle vaše aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie použiť tlačidlo “hotovo”.
Prajeme Vám veľa úspechov!
Začať súťažiť