Pokyny pre súťažiacich

Pokyny pre súťažiacich v celoštátnom kole DO

 • V online súťažnom krajskom kole DO sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorí sa v krajskom kole umiestnili v kat. C a D na 1. mieste a v kat. A a B na 1. a 2. mieste a ktorých škola do súťaže zaregistrovala online po odoslaní prihlášok organizátorovi CK.
 • Pri registrácii je vygenerovaný kód, ktorý musí súťažiaci na začiatku samotnej súťaže zadať do políčka na www.onlineolympiady.sk.
 • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet.
 • Test bude sprístupnený dňa 26. 4. 2021 v čase od 9:00 do 9:20. V tomto čase sa môže zaregistrovaný súťažiaci prihlásiť svojím kódom a začať súťažiť.
 • Čas na vypracovanie testu bude
  - Pre kategóriu A a B maximálne 40 minút
  - Pre kategóriu C a D maximálne 50 minút
  To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 10:00 (pre kat. A a B) a 10:10 (pre kat. C a D).
 • Test bude obsahovať úlohy rôzneho druhu. Vždy je potrebné poriadne prečítať zadanie a postupovať podľa neho.
 • Pri úlohách s tvorbou odpovede je potrebné zápis vždy skontrolovať, vyhýbať sa preklepom, gramatickým chybám a pod.
 • Súťažiaci počas samotnej súťaže nemajú dovolené používať žiadne pomôcky, nesmú komunikovať s druhými osobami, používať mobilný telefón ani iné elektronické zariadenia s možnosťou pripojenia na internet okrem zariadenia, z ktorého žiak súťaží a stránky, na ktorej prebieha súťaž.
 • Po zodpovedaní všetkých otázok stlačte červené tlačidlo Hotovo.
 • V prípade rovnosti výsledných bodov vo všetkých jednotlivých častiach súťaže na prvých miestach rozhodne o poradí súťažiacich v celoštátnom kole kratší čas riešenia testu. Je preto dôležité odovzdať test čo najskôr.
 • Ak sa vám náhodou počas testu vypne počítač alebo sa vybije tablet, môžete test spustiť znova cez www.onlineolympiady.sk. Zadajte znova váš kód. Ak opäť spustíte test na rovnakom počítači, systém vám ponúkne návrat k vašim odpovediam. Ak spustíte test znova na inom počítači (pre takýto prípad je dobré mať k dispozícii aj iné zariadenie), systém vám tiež ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím vášho počítača (zariadenia).
 • Ak náhodou uplynie stanovený čas na vypracovanie testu – a zabudli ste stlačiť tlačidlo “Hotovo”, systém odošle vaše aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie použiť tlačidlo “Hotovo”.

Ústna/projektová časť pre kategórie A a B

 • Súťažné materiály budú posúdené odbornými celoštátnymi komisiami a následne bude prebiehať obhajoba projektov prostredníctvom online videokonferencie dňa 27. 4. 2021. Presnejšie pokyny, časový harmonogram a prihlasovacie údaje k videokonferenciám budú súťažiacim zasielané na e-mailové adresy.

Vyhodnotenie súťaže

 • Celkové slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola DO sa uskutoční dňa 27. 4. 2021 o cca 15:00 online prostredníctvom videokonferencie pre súťažiacich. Presnejšie pokyny a prihlasovacie údaje k videokonferenciám budú súťažiacim zasielané na e-mailové adresy.
Prajeme Vám veľa úspechov!
Začať súťažiť