Pokyny pre súťažiacich

Pokyny pre súťažiacich v školskom kole BiO kat. D, 2022/2023

 • V online súťažnom školskom kole BiO sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí o súťaž prejavia záujem a budú vopred elektronicky zaregistrovaní.
 • Pri registrácii je vygenerovaný kód, ktorý musí súťažiaci na začiatku samotnej súťaže zadať do políčka na www.onlineolympiady.sk.
 • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie (najlepšie PC alebo notebook) so stabilným pripojením na internet.
 • Pred spustením testu bude mať súťažiaci k dispozícii možnosť spustenia testu v slovenskom alebo maďarskom jazyku.
 • Test bude sprístupnený dňa 24. 3. 2022 v čase od 9:00 do 13:00 h. V tomto čase sa môže zaregistrovaný súťažiaci prihlásiť svojím kódom a začať súťažiť.
 • Čas na vypracovanie testu bude maximálne 40 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 13:00 h.
 • Za správnu odpoveď získajú žiaci štandardne 1 - 6 bodov (náročnejšie úlohy môžu mať vyššie bodové ohodnotenie); za nesprávnu odpoveď 0 bodov.
 • Úspešným riešiteľom sa stáva súťažiaci, ktorý dosiahne minimálne 50 % z maximálneho možného počtu bodov.
 • Súťažiaci počas samotnej súťaže nemajú dovolené používať žiadne pomôcky, nesmú komunikovať s druhými osobami, používať mobilný telefón ani iné elektronické zariadenia s možnosťou pripojenia na internet okrem zariadenia, z ktorého žiak súťaží a stránky, na ktorej prebieha súťaž.
 • Po zodpovedaní všetkých otázok, stlačte červené tlačidlo „ODOVZDAŤ“.
 • Ak sa vám náhodou počas testu vypne počítač alebo sa vybije tablet, môžete test spustiť znova cez www.onlineolympiady.sk. Zadajte znova váš kód. Ak znova spustíte test na rovnakom počítači, systém vám ponúkne návrat k vašim odpovediam. Ak spustíte test znova na inom počítači (pre takýto prípad je dobré mať k dispozícii aj iné zariadenie), systém vám tiež ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím vášho počítača (zariadenia).
 • Ak náhodou uplynie stanovený čas na vypracovanie testu – a zabudli ste stlačiť tlačidlo “ODOVZDAŤ”, systém odošle vaše aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie použiť tlačidlo “ODOVZDAŤ”.
Prajeme vám veľa úspechov!
Začať súťažiť