Pokyny pre súťažiacich

  Pokyny pre súťažiacich v školskom kole PYT 2021

  ONLINE TEST

  Online súťažného školského kola PYT sa môže zúčastniť každý žiak príslušného ročníka k danej kategórii, ktorý o súťaž prejaví záujem a ktorého do súťaže škola zaregistrovala prostredníctvom EduPage. Online test bude dostupný na webovej stránke www.onlineolympiady.sk.

  Priebeh ONLINE testu:

  • Pri registrácii školou/učiteľom je súťažiacemu vygenerovaný kód, ktorý je potrebné na začiatku samotnej súťaže zadať do políčka na www.onlineolympiady.sk.
  • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet.
  • Test na ŠK PYT bude pre kategóriu P3, P4, P5 sprístupnený dňa 8. 12. 2021 a pre kategórie P6, P7 a P8 dňa 9. 12. 2021 rovnako v čase od 8:00 do 12:00. V tomto čase sa môže zaregistrovaný súťažiaci prihlásiť svojím kódom a začať súťažiť. Čas na vypracovanie testu bude maximálne 60 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 13:00.
  • Test bude obsahovať 15 úloh.
  • Za správnu odpoveď získajú súťažiaci 1 bod; za nesprávnu odpoveď 0 bodov, spolu maximálne 15 bodov. V prípade, že súťažiaci získa aspoň 10 bodov za správne riešenia úloh, sú každé ním ušetrené 4 celé minúty do 60 minút hodnotené ako 1 bod. Súťažiaci je ohodnotený súčtom bodov za správne riešenie úloh a bodov za ušetrený čas.
  • Pri rovnakom počte bodov súťažiacich rozhoduje o poradí ich úspešnosti počet dosiahnutých bodov za vyriešené príklady a až potom kratší čas vynaložený na riešenie úloh.
  • Súťažiaci počas samotnej súťaže nemajú dovolené používať žiadne pomôcky (kalkulačku, matematické tabuľky), nesmú komunikovať s druhými osobami, používať mobilný telefón ani iné elektronické zariadenia s možnosťou pripojenia na internet okrem zariadenia, z ktorého žiak súťaží, a stránky, na ktorej prebieha súťaž.
  • Po zodpovedaní všetkých testových otázok stlačte červené tlačidlo „ODOVZDAŤ“.
  • Ak sa vám náhodou počas testu vypne počítač alebo sa vybije tablet, môžete test spustiť znova cez www.onlineolympiady.sk. Zadajte znova váš kód. Ak opäť spustíte test na rovnakom počítači, systém vám ponúkne návrat k vašim odpovediam. Ak spustíte test znova na inom počítači, systém vám tiež ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím vášho počítača (zariadenia).
  • Ak náhodou uplynie stanovený čas na vypracovanie testu – a zabudli ste stlačiť tlačidlo „ODOVZDAŤ“, systém odošle vaše aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie použiť tlačidlo „ODOVZDAŤ“.
  Slovenská komisia Pytagoriády praje všetkým súťažiacim úspešné riešenie školského kola!
Začať súťažiť