Pokyny pre súťažiacich

Pokyny pre súťažiacich ku celoštátnemu kolu Olympiády vo francúzskom jazyku

  • Na celoštátnom kole Olympiády vo francúzskom jazyku sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorí sa v krajskom kole umiestnili na prvom mieste.
  • Pri registrácii je vygenerovaný kód, ktorý musí súťažiaci na začiatku samotnej súťaže zadať do políčka na www.onlineolympiady.sk.
  • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet.
  • Test na celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku pre kategóriu 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C bude sprístupnený dňa 7.6.2021 v čase od 9:00 do 9:20. V tomto čase sa môže zaregistrovaný súťažiaci prihlásiť svojim kódom a súťažiť.
  • Čas na vypracovanie testu je maximálne 50 minút.
  • Zadanie na písomný prejav („production écrite“) bude zaslaný e-mailom o 10:30.

  • Ak sa vám náhodou počas testu vypne počítač alebo sa vybije tablet, môžete test spustiť znova cez www.onlineolympiady.sk. Zadajte znova váš kód. Ak znova spustíte test na rovnakom počítači, systém vám ponúkne návrat k vašim odpovediam. Ak spustíte test znova na inom počítači, systém vám tiež ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím vášho počítača (zariadenia).
  • Ak náhodou uplynie stanovený čas na vypracovanie testu – a zabudli ste stlačiť tlačidlo “Odovzdať”, systém odošle vaše aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie použiť tlačidlo “Odovzdať”.
Prajeme Vám veľa úspechov!
Začať súťažiť