Pokyny pre súťažiacich

Pokyny pre súťažiacich v okresnom kole DO

 • V online súťažnom okresnom kole DO sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1. a 2. mieste v jednotlivých kategóriách (tzn. max. dvaja žiaci za kategóriu a školu) a ktorých škola do súťaže elektronicky zaregistrovala.
 • Pri registrácii je vygenerovaný kód, ktorý musí súťažiaci na začiatku samotnej súťaže zadať do políčka na www.onlineolympiady.sk.
 • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet.
 • Test bude sprístupnený dňa 9. 2. 2021

 • Kategórie C a D (v slovenskej aj maďarskej verzii) v čase 9:00 – 9:15. Čas na vypracovanie online testu bude maximálne 60 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 10:15!

 • Kategórie E a F (v slovenskej aj maďarskej verzii) v čase 10:20 – 10:35. Čas na vypracovanie online testu bude maximálne 60 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 11:35!

 • Test bude obsahovať úlohy rôzneho druhu. Vždy je potrebné poriadne prečítať zadanie a postupovať podľa neho.
 • Pri úlohách s tvorbou odpovede je potrebné zápis vždy skontrolovať, vyhýbať sa preklepom, gramatickým chybám a pod.
 • Súťažiaci počas samotnej súťaže nemajú dovolené používať žiadne pomôcky, nesmú komunikovať s druhými osobami, používať mobilný telefón ani iné elektronické zariadenia s možnosťou pripojenia na internet okrem zariadenia, z ktorého žiak súťaží a stránky, na ktorej prebieha súťaž.
 • Po zodpovedaní všetkých otázok stlačte červené tlačidlo „ODOVZDAŤ“.
 • V prípade rovnosti výsledných bodov na prvých miestach rozhodne o poradí súťažiacich v okresnom kole kratší čas riešenia testu. Je preto dôležité odovzdať test čo najskôr.
 • Ak sa vám náhodou počas testu vypne počítač alebo sa vybije tablet, môžete test spustiť znova cez www.onlineolympiady.sk. Zadajte znova váš kód. Ak opäť spustíte test na rovnakom počítači, systém vám ponúkne návrat k vašim odpovediam. Ak spustíte test znova na inom počítači (pre takýto prípad je dobré mať k dispozícii aj iné zariadenie), systém vám tiež ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím vášho počítača (zariadenia).
 • Ak náhodou uplynie stanovený čas na vypracovanie testu – a zabudli ste stlačiť tlačidlo „ODOVZDAŤ“, systém odošle vaše aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie použiť tlačidlo „ODOVZDAŤ“.
Prajeme Vám veľa úspechov!
Začať súťažiť