Pokyny pre súťažiacich

Pokyny pre online test - Kvalifikácia IJSO - 2023/2024

 • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie (najlepšie PC alebo notebook) so stabilným pripojením na internet.
 • Pri registrácii v EduPage sa súťažiacemu vygeneroval jedinečný súťažný kód, ktorý súťažiaci zadá do políčka na www.onlineolympiady.sk.
 • Test bude sprístupnený dňa 19. 3. 2024 v čase od 9:00 do 12:00 h. V tomto čase sa môže zaregistrovaný súťažiaci prihlásiť svojím kódom a začať súťažiť.
 • Na riešenie online testu máte čistý čas 180 minút.
 • Test bude obsahovať 30 úloh. Za správnu odpoveď na každú otázku získate 1 bod, za nesprávnu odpoveď stratíte 0,25 boda a za neodpovedanie nezískate ani nestratíte body. Každý súťažiaci má pridelený bodový kredit 7,5 boda, aby minimálny počet získaných bodov za test neklesol pod 0 bodov. Čiže za bezchybný online test získate maximálny počet 37,5 boda.
 • Pozor! Ak ste už úlohu začali riešiť, ale nechcete ju odovzdať, použite gumu, tj. kliknite na ikonu gumy vpravo hore. Len vtedy bude systém považovať úlohu za neriešenú.
 • Pri riešení môžete používať pero/ceruzku, papier, kalkulačku, periodickú tabuľku prvkov (tá je taktiež v teste zobrazená).
 • Súťažiaci počas samotnej súťaže nemajú dovolené používať žiadne iné pomôcky, nesmú komunikovať s druhými osobami, používať mobilný telefón ani iné elektronické zariadenia s možnosťou pripojenia na internet okrem zariadenia, z ktorého žiak súťaží a stránky, na ktorej prebieha súťaž.
 • Po zodpovedaní všetkých otázok, stlačte červené tlačidlo "ODOVZDAŤ".
 • Ak sa vám náhodou počas testu vypne počítač alebo sa vybije tablet, môžete test spustiť znova cez www.onlineolympiady.sk. Zadajte znova váš kód. Ak znova spustíte test na rovnakom počítači, systém vám ponúkne návrat k vašim odpovediam. Ak spustíte test znova na inom počítači (pre takýto prípad je dobré mať k dispozícii aj iné zariadenie), systém vám tiež ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím vášho počítača (zariadenia).
 • Ak náhodou uplynie stanovený čas na vypracovanie testu – a zabudli ste stlačiť tlačidlo "ODOVZDAŤ", systém odošle vaše aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie použiť tlačidlo "ODOVZDAŤ".
Prajeme vám veľa úspechov!
Začať súťažiť