Pokyny pre súťažiacich

  • V online súťažnom kole sa môže zúčastniť iba žiak, ktorého škola do súťaže zaregistrovala.

·  Pri registrácii je vygenerovaný kód, ktorý musí súťažiaci na začiatku samotnej súťaže zadať do políčka „Kód súťažiaceho“ na www.onlineolympiady.sknásledne kliknúť tlačidlo „Štart.“

·  Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie (najlepšie PC alebo notebook, ideálne s uhlopriečkou minimálne 15 palcov) so stabilným pripojením na internet.

·  Test na OK BO bude sprístupnený dňa 10. 03. 2021 v čase od 9:00h do 09:30h. V tomto čase sa môže zaregistrovaný súťažiaci prihlásiť svojím kódom a súťažiť.

·  Čas na vypracovanie testu bude maximálne 60 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 10:30 h.

·  Test bude obsahovať úlohy rôzneho druhu.

  • Úspešným riešiteľom jednotlivcom OK BO sa stáva súťažiaci, ktorý dosiahne minimálne 60 %.
  • Družstvo  (minimálne dvaja súťažiaci) môže postúpiť na vyššie kolo súťaže, ak priemer súčtu výsledkov súťažiacich je minimálne 60%. (to znamená, že na vyššie kolo môže postúpiť aj neúspešný riešiteľ, ak ostatní súťažiaci zvýšili priemer súťažiacich). Zároveň za dekanát (okres) postupuje družstvo s najvyšším priemerom súčtu výsledkov. V prípade rovnosti bodov sú rozhodujúce výsledky za jednotlivé typy úloh.

·  Súťažiaci počas samotnej súťaže majú dovolené spolupracovať, komunikovať v rámci trojčlenného tímu registrovaných súťažiacich za školu.

·  Pretože sa tejto súťaže zúčastňujú veriaci mladí ľudia, veríme, že budete používať počítač, telefón a to čo máte okolo seba len na vzájomnú komunikáciu a súťaženie – nie na vyhľadávanie informácií z rôznych zdrojov.

·  Výsledky zapisuje kliknutím každý súťažiaci sám za seba.

·  Po zodpovedaní všetkých otázok, stlačte červené tlačidlo „odovzdať“.

·  Ak sa vám náhodou počas súťaženia vypne počítač alebo sa vybije tablet, môžete test spustiť cez www.onlineolympiady.sk zadaním vášho kódu. Ak znova spustíte test na rovnakom počítači, systém vám ponúkne návrat k vašim odpovediam. Ak spustíte test na inom počítači, systém vám ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím vášho počítača (zariadenia).

·  Ak náhodou uplynie stanovený čas na vypracovanie testu – a zabudli ste stlačiť tlačidlo “odovzdať”, systém odošle vaše aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie použiť tlačidlo “odovzdať”.

·  K dispozícií je aj skúšobný test pozostávajúci z otázok z minulých ročníkov: spustiť skúšobný test.

 

Prajeme Vám veľa úspechov!

Začať súťažiť